Dve desetletji Oradele / Oradela - due decenni

Dve desetletji Oradele

Dvajsetletna zgodba Ribiškega društva Oradela se začenja jeseni leta 1993, ko je vsakodnevno druženje in prijateljevanje skupine Pirančanov v Kantini na Trgu 1. maja spontano botrovalo ustanovitvi društva. Denis Loboda je bil takrat med njimi edini aktiven športni ribič in član sekcije trnkarjev Ribiško potapljaškega društva Piran, ki je naše najstarejše tovrstno društvo na Obali. Družbi za živahnim omizjem Kantine je med pogovorom o vsem mogočem omenil, da bi morda lahko v Piranu imeli še eno ribiško društvo, v katerega bi poleg tekmovalnega ribolova vnesli tudi nekaj več druženja in še kakega drugega dogajanja. Čeprav so bili nekateri skeptični, je bila večina takoj za. Tako so za pobudo najbolj zagreti Denis Loboda, Milorad Škrokov, Berto Radojkovič ter Ferdo Golob kot iniciativni odbor takoj zagrabili za delo.

Imeli so veliko volje, bili so zagnani in tudi po svojih znanjih ter sposobnostih prava ekipa, saj so v 14-tih dneh opravili vse potrebne formalnosti za ustanovitveno skupščino društva. Ferdo Golob in Milorad Škrokov sta pripravila predlog pravilnika in statuta društva, Denis Loboda je tekal okoli občinskih in upravnih organov ter tudi Berto Radojkovič je postoril to in ono za čim učinkovitejši zagon društva. Na ustanovni skupščini se je tako v Kantini 28. septembra 1993 zbralo 27 prvih članov, ki so potrdili vse potrebne ustanovne akte in za prvega predsednika društva izvolil Umberta Radojkoviča. Predsednik upravnega odbora je postal Milorad Škrokov, tajnik Ferdo Golob, blagajnik Trpimir Šuto, ostali člani odbora pa so bili Umberto Radojkovič, Denis Loboda, Sandra Martinčič in Vladimir Vladovič. Za predsednika nadzornega odbora so izvolili Srečka Saksido in za člane Roberta Hrevatina ter Radojko Radojkovič Polleti. Disciplinsko komisijo je vodila Marija Loboda, v njej pa sta bila še Roberto Djurđevič in Marino Martinčič. Sedež društva je bil seveda v Kantini.

Za izvedbo prve tekme niso izgubljali časa, saj se jih je že nekaj dni po ustanovitvi na čolnih odpravilo ribarit kar nekaj in med njimi so bile tudi ženske. To še ni bila uradna društvena tekma, a tudi te so prišle kmalu in so se nato vrstile in vrstile tako v trnkarjenju s čolna, kot z obale. Člani so se začeli udeleževati tudi klubskih tekem drugih ribiških društev in na prvega sta na Pokal Zlati pišmolj v Ičiče dne 23. oktobra 1993 odšla Ferdo Golob in Denis Loboda. Tudi mladinci so začeli takoj tekmovati, saj so s prve tekme Trofej Diga v Umag 28. novembra istega leta prišli z izjemnimi rezultati.

Člani smo uspešno sodelovali pri organizaciji 34. Svetovnega prvenstva v trnkarjenju s palico iz zasidranega čolna leta 1998 v Piranu, Izoli in Kopru.Organizirali II. Pokala Alpe Adria v športnem ribolovu z obale za mlajše in starejše mladince, ki je bil v Piranu 8. maja 2004. Najuspešnejši pa smo bili pri organizaciji I. Evropskega klubskega prvenstva v trnkarjenju z roko iz zasidranega čolna, ki smo ga v Piranu gostili od 15. do 20. maja 2007. Na njem je sodelovalo 16 društev iz 5-tih držav.

Oradela je imela že kmalu po ustanovitvi sto članov in med njimi je bilo kar nekaj mladincev, ki jim društvo od ustanovitve naprej namenja veliko pozornosti, tako da tudi njihovi rezultati ne izostajajo. Pri tem velja omeniti Oradelino posebnost, Poletno šolo ribolova, ki jo za najmlajše še zlasti intenzivno pripravljamo od leta 2009 v poletnih mesecih na glavnem piranskem pomolu. Otroci dobijo vso potrebno športno ribiško opremo od inštruktorjev, če jo ima kdo doma, pa jo seveda prinese s seboj. Udeležba je brezplačna in na ta način se seveda rojeva Oradelin podmladek. V tem se skrivajo uspehi, saj je v svoji dvajsetletni zgodovini Oradela že imela državne in svetovne prvake. Vsako leto uspešno izpeljemo tudi Odprto prvenstvo Občine Piran v trnkarjenju s palico iz obale v kategoriji U13, U16 in U 21, ki se ga udeleži vse več tekmovalcev. Letos jih je iz Hrvaške, Italije in Slovenije prišlo že 76.

Posebno poglavje društva je vsakoletni Pokal Oradele. Prvega smo pripravili četrto leto po ustanovitvi leta 1997, nanj pa je prišlo 13 ekip, med katerimi sta bili tudi ekipi iz Italije in Hrvaške. Letošnji pokal je tako že 17-ti in znan kot ena najmočnejših tekem športnih ribičev na obeh straneh Jadrana, saj se ga po pravilu udeležuje skoraj sto ribičev iz kakih 10 držav. To je na omenjenem območju tudi eden najbolj družabnih ter prav zato ne glede na ulov najbolj priljubljenih pokalov. Nanj prihajajo športni ribiči iz tujine že nekaj dni prej, saj so dobri Oradelini prijatelji, ki se poleg ribolova radi tudi veselo družijo.

Člani Oradele smo zagreti prijatelji športnega ribolova, a je že k ustanovitvi društva veliko pripomogla prav želja po druženju, sprostitvi, zabavi in spoznavanju novih prijateljev. To smo pokazali že na prvi svoji fešti, ki smo jo pripravili leto po ustanovitvi in je glede na število obiskovalcev tako presenetila, da je razen dobre volj, kmalu zmanjkalo vsega, kar so ponudili. Kar nekajkrat se je na Trgu 1. maja njihova fešta še ponovila, saj je bilo glede na udeležbo in razpoloženje že na prvi očitno, da Piran takšno dogajanje potrebuje. Fešte smo pripravljali prostovoljno, pri tem pa smo bili deležni precejšnje podpore za našo dejavnost naklonjenih piranskih gostincev in drugih, ki so nam donirali lignje, sardelice, vino in še kaj.

Oradelo je tudi sicer od ustanovitve dalje iz leta v leto bolj čutiti v družabnem življenju celega Pirana. Poleg dobrih športnih ribičev smo njeni člani seveda tudi mojstri za pripravo rib na žaru, rib v marinadi ali pa brodeta s polento. Tako v Piranu ni malo večjie fešte, tudi tistih, ki jih organizira piranska občina, ki brez sodelovanja Oradele ne bi bile takšne kot so. Obenem je to tudi ena redkih priložnosti za financiranje društva za njegovo delo z mladimi, za nakup opreme, udeležbo na državnih in mednarodnih prvenstvih in za izvedbo lastnih tekem.

Oradela ima danes okoli sto članov in med njimi je kar precej naših prijateljev iz notranjosti Slovenije, pa tudi iz Nemčije, Avstrije, Italije, Rusije in še kje. Ribiške in obribiške užitke v veselem druženju radi nesebično in z dodatkom svoje primorske radoživosti sproščeno delimo tudi z obiskovalci našega mesta, s čimer doživetje Pirana predvsem v času dopustov postaja še bolj nepozabno. Ne delimo se na domačine in druge, saj smo prijatelji in prav druženje, zabava in vse, kar pride vzporedno z ribolovom, je tisto, kar širi naš krog. Trudili se bomo, da bo tako tudi v prihodnje.

Oradela - due decenni

La storia ventennale della Società pescatori Oradella ha inizio nell'autunno del 1993, quando gli amichevoli incontri quotidiani di un gruppo di piranesi, che tradizionalmente si riunivano nella Cantina in Piazza 1. maggio, si sono spontaneamente evoluti in una associazione. All'epoca, di tutti i presenti Denis Loboda era l'unico pescatore sportivo attivo nonché membro della sezione della pesca ad amo della Società pescatori e sommozzatori di Pirano, la più antica società di questo genere nel Litorale sloveno. Durante un vivace dibattito della compagnia radunata ad un tavolo della Cantina a parlare del più e del meno, Denis Loboda accennò all'idea che forse a Pirano c'era posto per ancora una associazione di pescatori nella quale, oltre alla pesca sportiva, si sarebbero potuti praticare più incontri sociali e altre attività. Anche se alcuni si erano dimostrati alquanto scettici, la maggioranza si era subito dichiarata favorevole all'iniziativa. I più entusiasti Denis Loboda, Milorad Škrokov, Berto Radojkovič e Ferdo Golob che formavano il comitato di iniziativa, cominciarono subito col lavoro.

Avevano tanta buona volontà, erano entusiasti, e anche per conoscenze e capacità erano una squadra affiatata in grado di sbrigare tutte le formalità necessarie e convocare l'assemblea costituente della società in appena quattordici giorni. Ferdo Golob e Milorad Škrokov prepararono la bozza del regolamento e dello statuto della società, Denis Loboda andava da porta a porta per i vari uffici comunali e amministrativi e anche Berto Radojkovič aveva sbrigato mille faccende per il quanto più rapido avvio della società. All'assemblea costitutiva, tenutasi il 28 settembre del 1993, in Cantina si erano così riuniti i primi 27 membri per approvare tutti gli atti di fondazione ed eleggere Umberto Radojkovič primo presidente della società. Presidente del comitato di gestione divenne Milorad Škrokov, segretario Ferdinand Golob, cassiere Trpimir Šuto; i rimanenti membri del comitato di gestione erano Umberto Radojkovič, Denis Loboda, Sandra Martinčič e Vladimir Vladovič. Srečko Saksida venne eletto presidente del comitato di controllo, membri Roberto Hrevatin e Radojko Radojkovič Polleti. La commissione disciplinare venne affidata a Marija Labora coadiuvata da Roberto Djurđevič e Marino Martinčič. La società aveva naturalmente sede nella Cantina...

Per organizzare la prima gara di pesca non si perse tempo e già dopo pochi giorni dalla fondazione molti dei soci si erano recati a pescare con le proprie barche, e tra loro c'erano anche delle donne. La prima non era ancora una gara ufficiale ma anche queste non si fecero attendere: gare di pesca all'amo tanto dalla barca quanto dalla costa. I soci incominciarono a prendere parte anche alle gare di altre società di pesca, alla prima, la coppa Zlati pišmolj a Ičiči, il 23 ottobre 1993, presero parte Ferdinand Golob e Denis Loboda. Anche i juniores incominciarono a gareggiare molto presto, il 29 novembre dello stesso anno al Trofeo Diga di Umago raggiunesero risultati eccezzionali.

I membri della società hanno collaborato con molto successo a organizzare il Campionato mondiale di pesca con amo con la canna dalla barca nel 1998 e la II. Coppa Alpe Adria in pesca sportiva per juniores tenutasi a Pirano l'8 maggio 2004. Ma la manifestazione da noi organizzata e meglio riuscita è stato il I. Campionato europeo a club di pesca ad amo con mano da barca, tenutosi a Pirano dal 15 al 20 maggio 2007 e al quale hanno preso parte 16 associazioni di 5 paesi.

Poco dopo la fondazione l'Oradela contava già un centinaio di soci tra i quali molti giovani ai quali la società fin dall'inizio ha dedicato grande interesse e i risultati non si sono fatti attendere. Bisogna qui menzionare una particolarità della Società Oradela e cioè la Scuola estiva di pesca, che organizziamo esclusivamente per i giovani ancora dal 2009 e si tiene nei mesi estivi sul principale molo di Pirano. Gli istruttori muniscono i giovani di tutta l'attrezzatura da pesca sportiva necessaria, ma se qualcuno ne ha di propria può naturalmente usarla. La partecipazione è gratuita, in questo modo cresce il vivaio dell'Oradela che in vent'anni di attività ha già dato campioni nazionali e mondiali. Ogni anno organizziamo con successo anche il Campionato del Comune di Pirano open nelle categorie U13, U16 e U 21 al quale di anno in anno partecipa un sempre maggior numero di concorrenti. Quest'anno ben 76 da Croazia, Italia e Slovenia.

Un capitolo a parte merita il campionato Coppa Oradela che si svolge ogni anno. Il primo campionato è stato organizzato nel 1997 a quattro anni dalla fondazione, e vi hanno preso parte 13 squadre, anche dall'Italia e dalla Croazia. Quest'anno la competizione è ormai alla sua 17. edizione ed è ritenuta una delle più forti gare di pesca sportiva su entrambe le sponde dell'Adriatico alla quale prendono parte un centinaio di pescatori provenienti da una decina di paesi. Questo campionato è, per il suo carattere sociale oltre che sportivo, anche uno dei più amati di questo genere in tutto l'Adriatico. I pescatori e sportivi che vengono dall'estero arrivano a Pirano con qualche giornata di anticipo proprio perché sono nostri buoni amici e proprio come noi oltre alla pesca sportiva amano soprattutto la buona compagnia.

Noi della Oradela siamo grandi amanti della pesca sportiva ma la società è stata fondata anche per permetterci di socializzare, stare in compagnia, conoscere nuovi amici. Lo abbiamo del resto dimostrato anche alla nostra prima fešta, organizzata ad un anno dalla fondazione e alla quale il numero dei visitatori ci ha preso alla sprovvista e, a parte la buona volontà, è presto venuto a mancare tutto quello che avevamo da offrire. La festa ha avuto numerose riedizioni, e vista la grossa partecipazione e il buonumore presente in Piazza 1. maggio, è evidente che Pirano ha bisogno di tali incontri. La festa è organizzata su base volontaria ma è grande l'appoggio dei locandieri piranesi e di tanti altri che ci hanno procurato gratuitamente calamari, sardelle, vino e tante altre cose.

Dalla fondazione in poi l'Oradela è sempre più presente nella vita sociale di Pirano. Oltre ad essere bravi nella pesca sportiva, i suoi soci sono anche veri maestri nel preparare il pesce alla griglia, il pesce alla marinara o il brodetto con la polenta. A Pirano non vi è festa di una certa importanza, anche di quelle organizzate del Comune, che non si avvalga della collaborazione della società Oradela. Allo stesso tempo proprio le feste rappresentano quelle rare opportunità per finanziare la società e il suo lavoro con i giovani, per acquistare attrezzatura e per partecipare a campionati nazionali e internazionali o per organizzare competizioni proprie.

L'Oradela conta oggi circa centro membri molti dei quali sono i nostri amici dall'interno della Slovenia ma anche dalla Germania, Austria, Italia, Russia ecc. Condividiamo con piacere con i nostri concittadini i piaceri della pesca e di tutto quanto con la pesca è collegato; il nostro carattere di "gente di mare" affascina anche i visitatori di Pirano e anche in questo modo contribuiamo a rendere le loro vacanze ancora più indimenticabili. Non facciamo distinzioni tra autoctoni e forestieri ma siamo tutti amici, e proprio l'amicizia, la compagnia e la pesca è quello che ci fa crescere. Faremo del nostro meglio affinché sia così anche in futuro.

 

Društvene mreže

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google 

Vreme u Piranu

INTERNETCENTAR d.o.o.